Faaliyet Alanları

Görsel Sunum Sistemleri

Toplantı, seminer, sunum vb. etkinliklerde kullanılacak olan projeksiyon, led ekran gibi görsel anlatım cihazlarının tümünün kurgulanması projelendirilmesi ve temini.
Görsel Sunum Sistemleri