İş Akış Otomasyonu

İşyeri iş akış otomasyonu, bir iş yerinin çalışanları, satış elemanları veya yöneticileri tarafından elle yapılan ve otomatik olmayan bir etkileşim gerektiren iş süreçlerinin tasarlanması, icra edilmesi, izlenmesi ve arşivlenmesi için bir bilgisayar yazılımının kullanılmasıdır.

Bir iş sürecini sayısallaştırmak suretiyle, bir firma herhangi bir sürecin içinde bulunan aşamaları kolaylıkla belgeleyebilir, her bir görevle ilgilenmek üzere bir veya daha fazla çalışan belirleyebilir, vadesi gelen tarihleri izleyebilir ve bir sürecin zamanında bitirilmesini sağlayabilir.

E-Flow Süreç Yönetim Sistemi ile bir şirketin süreçlerini yürütenler, bilgisayar kodları yazmayı bilmeden ve müşteriye özel yazılım geliştirmeye gerek kalmadan, kolaylıkla tüm kuruluşu kapsayan bir çözüm tasarlayabilir ve uygulayabilirler.  Bunun sonucu olarak da, daha doğru bir süreç dokümantasyonu, maliyet tasarrufları, daha hızlı değişiklikler ve güncellemeler ve çok daha kısa bir gelişim döngüsü sağlanır.

 

İş Akış Otomasyonunun Yararları

Pek çok firma, iş süreçlerini otomasyonla gerçekleştirmenin yararlarını hep bilmişlerdir.  Bu iş iyi bir pazarlıkla bile yapıldığında, otomasyona geçişin süresi ve masrafları, genellikle yararlarından daha ağır basar.  E-Flow kullanarak ise, işyeri yöneticileri, sezgisel ve grafiksel bir süreç tasarım aracı vasıtasıyla iş süreçlerini bir kaç hafta yerine sadece bir kaç saat içinde otomatikleştirebilirler.  Tüm arka plan veri tabanı, yük dengelenmesi, çoklu kullanım ve güvenlik detayları hâlihazırda düşünülmüş ve tasarlanmıştır.

Bir şirket, süreçlerini otomatikleştirerek aşağıdaki yararlardan birini veya daha fazlasını elde edebilir:

Otomatik Süreç Dokümantasyonu: Bir süreçle ilgili tüm adımlar/aşamalar, bilgiler ve kişiler listelenir.  Bu bilgiler paylaşılarak, çalışan sayısı belirlenir.

Sürecin İzlenmesi: Bir süreç içerisindeki her eylem izlenebilir ve yöneticiler tarafından görülebilir.  Her bir kullanıcının yaptığı iş, bir veri tabanına kaydedilir ve gerekirse daha sonraki bir tarihte bakılabilir.  Günü geçmiş görevlere hız kazandırılabilir.

Daha Az Kâğıt / Daha Az Kayıp Bilgiler:  Elle yapılan işlemlerin pek çoğu kâğıt formlar ve belgeler üzerinde yapılmaktadır.  Kâğıt üzerindeki bilgiler kolaylıkla kaybolabilir ve gerektiği zaman takibi zor olabilmektedir.

 

Genel Tanıtım

E-Flow Tasarımcı uygulaması, kullanıcılar teknik kişiler olsun veya olmasın, basit bir grafiksel tasarım aracı kullanarak iş süreçlerini kolaylıkla tasarlayabilmelerine olanak sağlar. Süreç tasarımcıları, E-Flow eylem ve görev bileşenlerini kullanarak, süreç veri elementlerini tanımlayarak ve süreç katılımcılarını atayarak iş süreçlerini kolaylıkla tanımlayabilir, uygulamaya koyabilir ve otomatik hale getirebilirler.

Tasarımcı Arayüzü

 

Eylem Araç Kutusu

Eylem araç kutusu, bir süreçte kullanılabilecek bütün eylemleri içerir. Eylem bileşenleri, Eylem Araç kutusundan fare ile sürüklenerek İşlem Tasarım Penceresine bırakılabilir.

Bilgisayarınızın ekran boyutuna ve çözünürlüğüne bağlı olarak, mevcut tüm eylem ikonlarını görebilmek için kaydırma çubuğunu kullanmanız gerekebilir.

Süreç Gezgini

Süreç Gezgininde sistem için tasarlanmış olan klasörlerin ve süreçlerin listesi gösterilir. Klasörler bir klasör ikonu ile belirtilir ve süreçler de kırmızı veya yeşil renkte süreç ikonu ile gösterilir. Artı işaretli klasör ikonlarının üzerine çift tıklandığında klasör içeriği görebilecek şekilde açılır.

Kırmızı renkli ikonlar süreçlerin geliştirilme veya test aşamasında olduğunu, yeşil renkli ikonlar ise sürecin yayımlanmış olduğunu gösterir. Süreç Gezginindeki öğelerde, yeni süreç ve klasör yaratmak da dâhil olmak üzere çeşitli süreçler yapabilirsiniz.

Veri Elementleri Gezgini

Bir süreçle ilgili veri öğeleri “Veri Öğesi Gezgininde” listelenir. Bu alanda yalnızca Süreç Tasarım Penceresinde aktif olan süreç ile ilgili veriler gösterilir.

Süreç Tasarım Alanı

Süreç Tasarım Penceresinde aktif olan süreç gösterilir. Yeni süreç için bu pencere boş olarak gelir. Eylem ikonları ve bağlantılar süreci oluşturan eylemleri ve iş akışını gösterir.

Bu pencerenin boyutları değiştirilebilir ve süreçle ilgili daha fazla veya daha az ayrıntıyı göstermek üzere görüntülenen süreçler yakınlaştırılabilir veya uzaklaştırılabilir.

 

Daha Yalın ve Hızlı Süreçler İçin
İhtiyacınız Olan Her Şey

E-Flow BPM platformunda sürükle bırak teknolojisinin getirdiği kolaylık ile iş süreçlerinizi hızlı bir şekilde tasarlayabilirsiniz. Yapabilecekleriniz ve ihtiyaçlarınız hayallerinizle sınırlıdır.

E-Flow Sayesinde Operasyonel Hataları Unutun ve Verimliliğinizi Arttırın.

E-Flow ile tasarlayabileceğiniz süreçlerden bazıları..