Nita Yazılım – ERP ve Bilişim Ürünleri

21Ara/20

Link Techno – IK

İşletmelerin önemli kaynaklarından biri olan çalışanlara ait hertürlü operasyonel süreci, teknolojik altyapıyı kullanarak standardize etmiş çözüm ortağınızdır. Personel özlük bilgileri ve bordro işlemleri için yapılan resmi ve işletmeye ait ihtiyaçlarını karşılar, bununRead More…