Link Güneş Sistemi, orta ve büyük boy kurumların finans, üretim, satış, satın alma, planlama ve benzeri tüm iş süreçlerini bir bütün olarak ele alan bir Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımıdır. Üretim, ticaret, sağlık, inşaat, turizm, lojistik ve akla gelebilecek tüm sektörlerdeki ihtiyaçlara göre hazırlanmış sektör bağımsız bir üründür.

Hızla küreselleşen dünyada en önemli yönetim sorunları olan;

Maliyetler nasıl daha iyi kontrol edilir ve düşürülebilir
Daha az veya sıfır stokla nasıl çalışılabilir
Masraf merkezlerine göre maliyetler nasıl ayrıştırabilir
Pazar dinamiklerine göre eldeki kaynaklar nasıl daha verimli kullanılabilir
Kurum içi süreçler nasıl daha kaliteli ve hızlı hale getirilebilir, denetlenebilir
Geçmiş dönem bilgileri nasıl daha sağlıklı değerlendirilir
İçinde bulunulan şartlar ve geçmiş deneyimlere dayanarak ileriye yönelik planlama nasıl daha iyi yapılabilir
Küresel veya yerel ağır rekabet şartlarında satışlar nasıl arttırılabilir.
Karlılığın veya Pazar payının büyütülebilmesi için en iyi bilgi yönetimi nasıl yapılabilir.
Darboğazlara ve atıl kalmaya yol açmayan bir nakit yönetimi nasıl yapılabilir
Sabit veya yürüyen dönemli bütçe kontrolü nasıl yapılabilir sorularına cevap vermek üzere tasarlanmıştır.
Teknolojinin sunduğu olanaklar nerede ise onsekiz ayda bir, iki katı kapasiteye sahip olmamızı sağlamaktadır. Buna karşılık ödenen bedel ise düşme eğilimindendir. Bu bakış açısı ile Güneş Sisteminin öngörüleri şu şekildedir.

Gelişen internet teknolojisi ile mesafelerin önemi kalmamış, uzak coğrafyalardaki şubeler, bürolar, müşteriler ve tedarikçiler aynı veritabanını paylaşabilir hale gelmiştir.
Güneş Sisteminin web özellikleri ile kurum içi, işten işe (B2B) ve işten tüketiciye (B2C) uygulamalar hayatın bir parçasıdır.
Kurum personeli kurumun tüm işlemlerini uzaktan takip edebilir ve yönetebilir
Müşteriler ve bayiler kurumun kendilerine açık bilgilerini izleyebilir, siparişlerini, stok seviyelerini, fiyatları ve teslim sürelerini görebilirler
Tedarikçiler ise sundukları malların stok seviyelerini, stok devir hızlarını izleyebilirler.
Tüm bunlar herhangi bir eğitime veya özel ihtisasa gerek göstermeyen basit kullanıcı arayüzleri gerektirmektedir. Bu eğilim Güneş Sisteminin tasarımı sırasında ele alınan en öncelikli konulardandır.
Müşteri-Kurum-Tedarikçi zinciri, yaşayan bir organizma olarak ele alındığında, Güneş Sistemi bilgiyi oluştuğu noktada, kaynağından toplamayı hedef almaktadır.

 

Satış Pazarlama

Siparişten teslimata kadar, işletmelerin d
oğru zamanda ve uygun koşullarda müşterilerine ulaşmalarını sağlayacak tüm satış operasyonlarının yönetimi Güneş Sistemi’nin satış ve pazarlama departmanları için sunduğu çözümlerle sağlanmaktadır. Değişik kanallardan gelen satış bilgilerinin doğru ve düzenli bir şekilde tutulması, satışın verimliliğini arttırmak, doğru yerlere kanalize olmak ve varolmayan bir satış potansiyelini ortaya çıkarmak açısından önemlidir. Güneş Sistemi ile, müşteriye sunulan hizmetin kalitesini arttıracak, karar alma süreçlerini hızlandıracak, verimli hale getirecek ve etkin stratejiler geliştirilmesini sağlayacak çözümler, satış ve pazarlama departmanlarının hizmetine sunulmuştur.

Satış ve Kampanya Koşulları Oluşturulması
Güneş Sistemi Satış yönetimi ile, işletmenizin satışlarını arttırmak amacıyla aylara göre veya ürünlere göre satış eğilimleri izleyerek belirlediğiniz yeni fiyat, kampanya gibi satış koşullarına yönelik çözümler sunmaktadır.

 • Müşteri ve ürün gruplarına göre Yeni Türk Lirası ve döviz cinsinden özel satış fiyatları tanımlanması
 • Her ürün, müşteri veya ürün ve müşteri grupları için farklı iskonto, birim ve valör gün gibi tanımların yapılması.
 • Yeni Türk Lirası veya döviz cinsinden sınırsız sayıda fiyat listeleri oluşturulması.
 • Kampanya dönemlerinde geçerli olan fiyatların saat, gün, ay, yıl gibi zaman aralıklarındauygulanabilmesi.
 • Her müşteri için fiyat, vade ve iskonto koşullarını içeren özel satış tekliflerinin oluşturulması.
 • Farklı ödeme planları oluşturularak yapılan satışların istenilen ödeme planına göre vadelendirilmesi.
 • Özellikle kampanya dönemlerinde kullanılmak üzere, değişik ürün gruplarından oluşan karma koli tanımları oluşturulması.
 • Satış için kullanılacak döviz kurunun işlem, vade, evrak tarihi kriterlerinden birine göre belirlenebilmesi veya satış işlemlerinde sabit bir kur tanımlanabilmesi.

Satış Rezervasyonu, Siparişi, İrsaliyesi, Faturası
Müşteriler ile rezervasyondan başlayarak tüm iş akışlarını işletmenizin genel prensipleri doğrultusunda yöneterek zamanında ve hatasız iletişimi sağlamak ve böylelikle koşulsuz müşteri memnuniyetine ulaşmak Güneş Sistemi Satış Yönetimi uygulamaları ile hızlı bir şekilde hayata geçirilmektedir.

 • Müşteri risk durumuna göre sipariş onayının verilmesi.
 • Stok durumu dikkate alınarak sipariş onayının verilmesi ve teslim tarihinin belirlenmesi.
 • Aynı müşteriye ait siparişlerin farklı teslim adreslerine istenilen miktarlarda yönlendirilebilmesi.
 • Ürün veya müşteriye göre teslimatı tamamlanan veya açıkta kalan siparişlerin izlenmesi.
 • Sipariş onayı verilene kadar ürünlerin müşteri adına rezerv edilebilmesi.
 • Siparişlerin bekleme süreleri dikkate alınarak, sevkiyat öncelik sırasının belirlenmesi.
 • Müşteriye yapılacak sevkiyatların, bekleyen tüm siparişlere göre toplu olarak veya tek bir sipariş için yapılabilmesi.
 • Eldeki stok miktarları doğrultusunda, bekleyen siparişlerin müşterilere paylaştırılarak sevk edilebilmesi.
 • Siparişten az veya fazla teslimat yapılması durumunda uyarı verilerek teslimatın durdurulabilmesi.
 • Perakende ve fason faturası gibi özel faturalar düzenlenmesi.
 • Çoklu döviz kullanımı sayesinde farklı döviz cinsleriyle satılan malların aynı faturada yer alması.
 • Satışı yapılan ürünün irsaliye ve faturasının, müşteri firmanın ürün koduyla düzenlenmesi.

Müşteri Kredi Risk Takibi
İşletmenizin müşterileri ile finansal ilişkilerinin düzgün bir şekilde yönetilmesi için; müşterilere tanınan kredilerin, yapılan işler sonucunda doğan risklerinin, fatura ve ödeme vadelerinin, müşterinin karlılığının izlenebilmesi sistem içerisindeki uygulamalarla sağlanmaktadır.

 • Müşteriler için tanımlanan kredi limitleri dikkate alınarak, açık hesap veya çek-senet risk durumuna göre sipariş, sevkiyat ve satışların onaylanması veya engellenmesi.
 • Müşterinin bekleyen sipariş ve faturalanmamış irsaliyelerinin kredi limiti kontrolünde dikkate alınabilmesi.
 • Müşteriden alınan ayni ve nakdi teminatların izlenmesi.
 • Müşterilerin henüz tahsil edilmemiş fatura, senet/çek işlemleri, karşılıksız çek ve protestolu senetlerinden doğan risklerinin izlenmesi.
 • Tüm risk ve kredi analizlerinin istenilen bir döviz cinsi ve döviz kuruyla takip edilmesi.
 • Müşterilerin genel cirodaki payı veya borcunun toplam cirosuna oranı gibi istatistik bilgilerinin otomatik güncellenmesi.
 • Tüm satış analizlerinin istenilen bir döviz cinsinden ortalama kur veya işlem tarihindeki döviz kuruna göre takibi.
 • Yapılan satışların her müşteri için maliyetlerinin ve karlılığının hesaplanması.

Satış Bütçesi, Kota ve Prim Takibi
İşletmenizin gerçekleştirdiği tüm ticari faaliyetler sonucunda hedefleriniz, gerçekleştirdikleriniz, satış temsilcileri ve/veya bölgeler bazında performanslarınızı değerlendirecek analizlere ulaşabileceksiniz.

 • Aylık veya haftalık satış bütçeleri oluşturulması ve gerçekleşen rakamlarla karşılaştırılması.
 • Bölge, departman ve satış elemanına göre detaylı bütçe takibi.
 • Satış elemanlarının tek tek veya grup halinde kotalarının belirlenmesi ve gerçekleşen satışlar için prim. hesaplanması

 

Satınalma

İşletmelerin satınalma ve stok maliyetlerini en aza indirmek ve ihtiyaçlarını uygun koşullarda sağlamaları için satınalma departmanlarına sunulan Güneş Sistemi çözümleri, karar alma süreçlerinde etkin bir rol oynamaktadır. Güneş Sistemi ile, satınalma taleplerinin değerlendirilmesinden stok planlamasına, uygun teklifin onaylanmasından teslimata kadar satınalma departmanlarının gereksinim duydukları tüm analiz ve bilgilere kolayca ulaşılması sağlanmıştır.

Satınalma Teklifleri, Sipariş, İrsaliye ve Fatura Takibi
Tedarikçilere verilen siparişten başlayarak, alımlara yönelik tüm iş akışlarınızı zamanında, geçerli fiyat ve vadeye göre eksiksiz teslimatınızı takip edebilmeniz Güneş Sistemi Satın Alma Yönetiminin sağladığı uygulamalarla çözümlenmektedir.

 • Farklı tedarikçilerden alınan fiyat listesi, iskonto, opsiyon ve vade tarihi gibi satınalma koşullarının izlenmesi.
 • Satın alma tekliflerinin analiz edilerek en uygun teklifin belirlenmesi ve otomatik olarak siparişe dönüştürülmesi.
 • Teklif toplama ve sipariş sırasında ilgili tedarikçiye ait son fatura veya ürün bilgilerine ulaşılması.
 • Teslim edilmemiş veya eksik teslim edilmiş siparişlerle, teslimatı tamamlanmış siparişlerin, tedarikçi veya ürüne göre takibi.
 • Satın alınacak ürünün tedarikçi firmanın ürün kodu ile sipariş edilebilmesi.
 • Tedarikçilere verilen siparişlerin bekleme sürelerine göre izlenmesi.
 • Verilen siparişlerin tedarikçi tarafından yapılan teslim miktarlarıyla karşılaştırılarak eksik veya fazla teslimatların belirlenmesi.
 • Onaylanan satınalma siparişlerinin teslimat sırasında otomatik olarak kapatılması.
 • Tedarikçiden gelen faturanın miktar ve ödeme bilgilerinin önceden tanımlanmış sipariş dikkate alınarak otomatik muhasebeleştirilmesi.

Satınalma Analizleri
İşletmenizin tedarikçilerle gerçekleştirdiği tüm satın alma işlemleri sonucunda hedefleriniz, ürün grupları, tedarikçilerin dağılımları ve avantajlarını değerlendirecek analizlere ulaşabileceksiniz.

 • Eldeki stok seviyeleri ve karşılanması gereken satış siparişleri dikkate alınarak satınalma siparişlerinin ürün veya ürün gruplarına göre dönemsel satınalma analizleri.
 • Tedarikçilere göre satınalma taleplerinin karşılanma analizleri.
 • Satınalma siparişlerinin teslim sürelerine göre analizlerinin planlanması.
 • Masraf merkezlerine göre alım ve satış analizleri.

 

Stok Yönetimi

İşletmelerin satış, satınalma ve üretim departmanlarında verimliliğin arttırılarak işletme karlılığın yükseltilmesi, sağlıklı bir stok yönetimiyle mümkündür. Güneş Sisteminde eldeki stok miktarları, giriş-çıkışları, sipariş ve üretim süreçleri izlenerek, hammadde, mamul ve ticari malların kritik, en az ve en çok stok seviyeleri takip edilebilmektedir. Stok yönetimi için gerekli olan bu iş süreçleri ile maliyetlerin kontrol altına alınması, böylelikle işletme karlılığının arttırılması hedeflenmiştir.

Stok Planlaması
İşletmenizin istediğiniz anda mevcut stok durumunu, kabul görmüş maliyet yöntemlerinden tercih ettiğiniz birini kullanarak maliyetlerini izlemeniz, stok işlem hacminizin büyüklüğüne bakılmaksızın hızlı ve güvenilir stok yönetimi ile mümkündür.

 • Farklı çevrim katsayıları kullanılarak yaratılan üç değişik stok birimi sayesinde; adet, koli, palet gibi birimlerle stok takibi yapılabilmesi.
 • Birden fazla ürün koduna veya tedarikçi firma koduna göre stok takibi.
 • Ürün için tanımlanan kritik stok seviyeleri dikkate alınarak stok giriş ve çıkışlarının kontrol altına alınması ve siparişlerin planlanması.
 • Sınırsız seri numarası takibiyle stoktan çıkan ürünlerin geriye dönük bilgilerinin izlenmesi.
 • Parti numarası takibiyle istenilen partiden satış yapılabilmesi ve son kullanma tarihi geçen ürünün çıkışının engellenmesi.
 • Rezerv veya bloke edilmiş ürünlerin takibi.
 • Stok kartlarının ürün kodu dışında değişik özelliklere göre gruplanarak analizlerinin yapılması.
 • Stok giriş-çıkış işlemlerinin hurda, konsinye, fire, hediye gibi değişik şekillerde sınıflandırılması.
 • Tüm stok giriş-çıkış tutarlarının Yeni Türk Lirası ve döviz cinsinden izlenmesi.
 • Kritik seviye analizleri ve stok envanter raporu.

Karma Koli
Stoklarınızın yönetimi için veya müşterilerinize farklı alternatifler sunabilmeniz amacıyla zaman zaman farklı ürünleri içeren grup paket uygulamaları yapmanız gerekecektir. Güneş Sistemi Stok Yönetimi Karma Koli uygulaması ile bu gruplamaların miktarsal, finansal, işlevsel ve maliyetlerinize doğru yansıtalacak bir biçimde olanak sağlanmaktadır.

 • Farklı miktarlarda değişik ürünlerin bir araya getirilmesiyle “Karma Koli” oluşturulması.
 • Karma koli içinde yer alan ürün fiyatlarının, tanımlanan yüzdeler kadar yansımasıyla karma koli satış fiyatının oluşturulması.
 • Karma koli içinde yer alan ürünlerin birim maliyetlerinden hareketle karma koli satış fiyatı oluşturulması.
 • Karma koli satışlarında, koli içinde yer alan ürünlerin stok çıkışlarının otomatik olarak gerçekleşmesi.

Barkodlu OTVT Uygulaması (Otomatik Tanıma ve Veri Toplama)
İşletmenizin sağlıklı stok yönetimi barkod uygulamaları ve mobilizasyonun sağlanması ile mümkündür. Link Güneş Sistemi uygulamaları otomatik tanıma ve veri toplama uygulamalarına entegre çözümlerle uygulanabilmektedir.

 • Her ürün için birden fazla barkod numarası tanımlanması.
 • Stok giriş ve çıkış işlemlerinin barkod okuyucularla her aşamada hatasız takibi.
 • Otomatik Tanıma ve Veri Toplama için kullanılan barkod el terminalleriyle stok sayım işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Barkod ürün etiketlerinin düzenlenmesi.

Stoktaki ve Satılan Malın Maliyeti
Stoklarınızın yönetiminin sonuçlarını net olarak alabilmeniz ancak kabul görmüş maliyet yöntemlerinden tercih ettiğiniz birini kullanarak maliyetlerinizi izlemenizle mümkündür.

 • Yürüyen Ağırlıklı Ortalama, FIFO, Ortalama maliyet gibi değişik maliyet yöntemleriyle stoktaki ve satılan mal maliyetlerinin hesaplanması.
 • Maliyet analizlerinin Yeni Türk Lirası ve döviz cinsinden yapılabilmesi.
 • Ürün ve ürün grupları için maliyet analizlerinin son hesaplanan maliyetlerin stok kartlarına ve satışlara yansıtılması.

Alt Ürün Grupları Yönetimi
İşletmenizde ürettiğiniz, sattığınız veya satına aldığınız ürünleriniz kendi içinde renk, beden, kalite gibi farklı özellikler taşıyorsa yüzlerce stok takibi arasında kaybolmadan alt ürün tanımları ile stoklarınızı Güneş Sistemi Stok yönetiminin bir modülü olan Alt Ürün Grupları içerisinde yönetebilirsiniz.

 • Sınırsız miktarda matriks olarak alt ürün tanımlama imkanı.
 • Tüm ve giriş ve çıkış işlemlerinin alt ürünlere göre yapılabilmesi.
 • Stok analizlerinin alt ürünler bazında düzenlenebilmesi.